skip to Main Content

Bliv del af et vidensmiljø

i verdensklasse

Knowledge Hub Zealand er skabt for at understøtte Region Sjællands virksomheder med vækst og viden. Vores vision er at opbygge et banebrydende center for udvikling af avanceret biotekproduktion, uddannelse og startups i Kalundborg.

Vi arbejder også på at styrke vidensmiljøet i Region Sjælland ved at hjælpe med at få skabt samarbejder mellem virksomhederne og landets universiteter omkring kandidatprojekter.

Allerede nu kan du som virksomhed få hjælp til at tiltrække studerende, som i deres kandidatprojekt kan arbejde med de udfordringer og projekter, I står med i din virksomhed. Læs mere om kandidatprojekter på siden her, og bliv del af et vidensmiljø i verdensklasse

Få flere fordele

virksomheder

  • I gør jeres virksomhed synlig på alle de relevante universiteter.
  • I får en smutvej til at finde dem, der har talentet til at få job hos jer.
  • I kan få sparring og input til at løse en udfordring, der er vigtig for jer.
  • I beslutter selv, hvem I vil samarbejde med hvornår og hvordan.
  • I kan få projektidéer direkte fra studerende.
  • I kan få hjælp fra os til selv at udarbejde projektforslag.
  • Det er gratis.

Kom let igang

Samarbejdet med Knowledge Hub Zealand kan altid tilpasses, så det bliver lettest muligt for jer.

I modellen har vi skitseret én vej til et godt og smidigt samarbejde.

Behovsafklaring

Vi hjælper jer med at identificere de af jeres udfordringer, som kandidatprojekter kan bidrage til, og hjælper jer med at afklare, hvilke uddannelsesprofiler, der kan være relevante for jer.

Projektopslag

På baggrund af vores indledende snak hjælper vi jer med at få færdigformuleret et projektopslag, som I kan godkende.

Rekruttering

Via portaler, uddannelsesmesser og med afsæt i vores omfattende forsknings- og uddannelsesnetværk sikrer vi, at jeres projektopslag kommer ud til de rette studerende.

Udvælgelse

Ud fra de ansøgninger, I modtager, vælger I dem, I helst vil samarbejde med. Hvis I ønsker det, kan vi hjælpe jer med en standardaftale for samarbejde.

Projektsamarbejde

Den eller de studerende arbejder med det projekt, I har aftalt. Alt efter jeres ønsker og behov kan den eller de studerende være i jeres virksomhed i kortere eller længere tid.

Opfølgning

Efter projektet er afsluttet, hjælper Knowledge Hub Zealand jer med at følge op på samarbejdet og evt. planlægge projekter for næste semester.

For studerende

!

Er du studerende på en videregående uddannelse og ønsker du i dit speciale eller lignende at samarbejde med erfarne folk i højtspecialiserede vidensvirksomheder, så kan Knowledge Hub Zealand hjælpe dig godt på vej.

Som en del af visionen om at skabe et førende vidensmiljø i Region Sjælland gør Knowledge Hub Zealand det lettere for dig som studerende at finde interesserede og interessante virksomheder, der kan bruge netop dine kompetencer i deres projekter.

Hvis du allerede selv har et projekt i tankerne, eller en bestemt virksomhed, som du gerne vil samarbejde med, så kan vi hjælpe dig med at få kontakt til de nøglepersoner, som vil kunne åbne op for et samarbejde.

Og hvis du mere er nysgerrig efter at løse en udfordring, som en konkret virksomhed efterspørger, så kan vi hjælpe dig med at finde frem til en relevant virksomhed, som passer til dig og din faglighed.

om os

Knowledge Hub Zealand er en forening og et partnerskab. Bestyrelsen består af Region Sjælland, Kalundborg Kommune, Novo Nordisk, Novozymes, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet, Professionshøjskolen Absalon og Zealand – Sjællands Erhvervsakademi.

Vi arbejder for at opbygge Knowledge Hub Zealand centeret i Kalundborg, der skal rumme et avanceret udviklingscenter for biotek produktion, innovationsmiljø for biotek startups og et uddannelsescenter for bioteknologi, -proces og -produktion.

Vi faciliterer også samarbejder omkring kandidatprojekter mellem landets universiteter og virksomheder i hele Region Sjælland. Vores mål er at fremme videndeling og innovation ved at hjælpe kandidatstuderende og virksomheder med at opdage hinanden. Herigennem vil vi skabe et konkurrencedygtigt vidensmiljø i området, som kommer både studerende, virksomheder og borgere i regionen til gode.

Bestyrelsen


Christian Beenfeldt
Projektchef for
Knowledge Hub Zealand
christian.beenfeldt@kalundborg.dk
Phone: +45 23 82 27 68


Per Bennetsen
Formand for bestyrelsen i
Knowledge Hub Zealand
Administrerende Direktør,
Region Sjælland


Jan Lysgaard Thomsen
Næstformand for bestyrelsen
i Knowledge Hub Zealand
Kommunaldirektør,
Kalundborg Kommune


Stine Gry Roland 
Senior Manager
Communication & Public Affairs
Novo Nordisk, Kalundborg

Steen Skærbæk
Sr. Director,
BULK enzymes
Novozymes
Kalundborg


Annemette Palmqvist

Viceinstitutleder
Institut for Naturvidenskab
og Miljø,
Roskilde Universitet


Søren Elmer Kristensen
Afdelingsleder,
TEK Innovation,
Syddansk Universitet


Vibeke Toft Müller
Akademichef,
Zealand,
Sjællands Erhvervsakademi

Daniel Schwartz Bojsen
Direktør for Sundhed,
Social og Engineering,
Absalon

 

 

Back To Top
X
X