skip to Main Content

Velkommen til Kalundborg Skoletjeneste

Kalundborg er i øjeblikket i gang med en udviklingsproces mod at blive uddannelses- og innovationsby med tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og myndigheder. Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse samarbejder med Knowledge Hub Zealand om etableringen af skoletjenesten i Kalundborg Kommune. Skoletjenesten skal understøtte skolernes arbejde indenfor STEM-området (Science, technology, engineering & mathematics).

Kalundborg Skoletjeneste (også kaldet KHZ Skoletjeneste) blev officielt launched d. 1. september 2020.

Skoletjenesten giver skolerne mulighed for, at arbejde mere målrettet med åben skole gennem facilitering af samarbejde med eksterne læringsmiljøer, herunder lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Skoletjenesten bidrager med events, udstillinger og læringsaktiviteter, som kan understøtte skolernes indsatser indenfor STEM-området. Derudover giver skoletjenesten mulighed for at facilitere undervisningsforløb, hvor elever arbejder praktisk og konkret med materialer, teknologier og digitale værktøjer på løsning af virkelighedsnære problemstillinger.

Formålet med KHZ skoletjeneste er:
• At styrke samarbejdet mellem forskellige eksterne læringsmiljøer og Kalundborg Kommunes skoler.
• At styrke og understøtte eksterne læringsmiljøers tilbud og øge anvendelsen af dem i Kalundborg Kommunes skoler.
• At udbyde anderledes og innovative læringsaktiviteter, som inddrager nyeste viden og materiel.
• At understøtte og bidrage til stærk faglighed og kvalitet i skolernes arbejde med STEM, innovation, entreprenørskab og praksisfaglighed.
• At styrke hele den lokale fødekæde indenfor STEM.


Vi arrangerer events, udstillinger og læringsaktiviteter der kan inddrage og skabe interesse hos en bred kreds af unge inden for STEM–området. Vi hjælper kommunens skoler med at arbejde mere målrettet med åben skole gennem facilitering af samarbejde med eksterne læringsmiljøer, herunder lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner.


Årskatalog med lokale og nationale læringstilbud

Kalundborg Skoletjeneste udgiver årligt et årskatalog til kommunens folkeskoler. Kataloget udgives i første kvartal af kalenderåret for at imødekomme skolernes planlægning af det kommende skoleår.
I årskataloget fremgår lokale og nationale læringstilbud til elever fra 0.-10. klasse. Derudover indeholder kataloget en oversigt over arrangementer og kurser for lærere og skoleledelse. De lokale læringstilbud består af samarbejder med virksomheder og uddannelsesinstitutioner samt events og konkurrencer, der afholdes i kommunen.

Kalundborg Skoletjeneste designer, på baggrund af årskataloget, en individuelt tilpasset naturfagspakke med aktiviteter til hver skole.

I skoleåret 2021 / 2022 faciliterer KHZ Skoletjeneste, i samarbejde med bl.a. Røsnæs Naturskole, Frihedslund Læregård, Kalundborg Forsyning, SkaberZonen og Processkolen – EUC Nordvestsjælland, mere end 200 aktiviteter for kommunens folkeskoler.


Back To Top
X
X