skip to Main Content

Undervisningstilbud

Skoletjenesten har udarbejdet en oversigt over nogle af de undervisningstilbud der er tilgængelige for skoler.

Af dokumentet fremgår ligeledes en oversigt over; kursustilbud til lærer, åben skole aktiviteter, arrangementer i Kalundborg Kommune m.m.

Hvem er LIFE?

Skoletjenesten opfordrer alle skoler til at benytte sig af LIFE undervisningsforløb som er helt gratis. LIFE er et landsdækkende og almennyttigt undervisningsinitiativ inden for STEM, støttet af Novo Nordisk Fonden.

Til hvert LIFE Forløb hører et LIFE Kit, der er en materialekasse med undervisningsmaterialer til brug i din undervisning – eksempelvis VR-briller, enzymer, pottemuld og Rhizobia-bakterier.

Det er også muligt at booke LIFE Mobil Lab, der er indrettet som et undervisningslaboratorium og rummer eksperimentelle faciliteter, der kan understøtte skolernes arbejde med vores naturfaglige undervisningsforløb. Eksempelvis kommer det første Mobil Lab – prototypen – til at rumme LAF-bænk, stereolupper og mikroskoper, der også anvendes i virksomheder og på universiteter. Det rullende laboratorium er etableret i en specialbygget lastbil på 65 kvm bemandet med læringskonsulenter fra LIFE, som kan gennemføre undervisningen i samarbejde med klassens lærer.

Se mere om hvad LIFE er i nedenstående video:

Hvordan modtager du og booker et LIFE Kit?

Det har LIFE lavet en kort video om her.

Hvad er mikroforskermetoden?

Mikroforskermetoden er en enkel metode med syv trin for nysgerrige børn, der gerne vil udforske dét, der undrer dem i naturen.

I nedenstående video kan du se en introduktion til Mikroforskermetoden; optaget live på Amager Naturcenter i forbindelse med online seminaret: “Vores natur kalder”, 2020.

Kom med ud i naturen, hvor vi gennemgår de 7 trin, snakker om og viser, hvordan man bruger Mikroforskermetoden til at understøtte børns nysgerrighed og undren.
Projektleder Kari Hald er vært og interviewer 3 naturvejledere; Lærke Haupt, Karen Vesterager og Lenette Schunck, der alle har arbejdet med metode sammen med børn i dagtilbud og skole. De giver gode råd til hvordan man som voksen kan understøtte børnene i deres proces og hvordan man kan arbejde med de elementer, som typisk giver anledning til udfordringer.

Videoen kan tilgås via dette link: https://vimeo.com/477144539/fcb484fbfe

Back To Top
X
X