skip to Main Content

Årskatalog 2021 / 2022

Kalundborg Skoletjeneste udgiver årligt et årskatalog til kommunens grundskoler. Kataloget udgives i første kvartal af kalenderåret for at imødekomme skolernes planlægning af det kommende skoleår.
I årskataloget fremgår lokale og nationale læringstilbud til elever fra 0.-10. klasse. Derudover indeholder kataloget en oversigt over arrangementer og kurser for lærere og skoleledelse.
De lokale læringstilbud består af samarbejder med virksomheder og uddannelsesinstitutioner samt events og konkurrencer, der afholdes i kommunen.
Kalundborg Skoletjeneste designer en individuelt tilpasset naturfagspakke med aktiviteter til hver skole. Såfremt skolen ønsker at benytte sig af yderligere tilbud, er der ligeledes mulighed herfor: Kontakt gerne Kalundborg Skoletjeneste, der kan videreformidle kontakt og forespørgsel.
Nogle af tilbuddene udbydes kun i et begrænset antal, hvorved tilmeldingen sker efter først-til-mølle-princippet. Skolen kan se hvilke aktiviteter der kræver først-til-mølle tilmelding i beskrivelsen af hvert tilbud i årskataloget.

Download årskataloget her:


Årskatalog 2020 / 2021

Skoletjenesten har udarbejdet en oversigt over nogle af de undervisningstilbud der er tilgængelige for skoler I 2020

Af dokumentet fremgår ligeledes en oversigt over; kursustilbud til lærer, åben skole aktiviteter, arrangementer i Kalundborg Kommune m.m.

Download årskataloget her:


LIFE undervisningsforløb

Skoletjenesten opfordrer alle skoler til at benytte sig af LIFE undervisningsforløb som er helt gratis. LIFE er et landsdækkende og almennyttigt undervisningsinitiativ inden for STEM, støttet af Novo Nordisk Fonden.

Til hvert LIFE Forløb hører et LIFE Kit, der er en materialekasse med undervisningsmaterialer til brug i din undervisning – eksempelvis VR-briller, enzymer, pottemuld og Rhizobia-bakterier.

Det er også muligt at booke LIFE Mobil Lab, der er indrettet som et undervisningslaboratorium og rummer eksperimentelle faciliteter, der kan understøtte skolernes arbejde med vores naturfaglige undervisningsforløb. Eksempelvis kommer det første Mobil Lab – prototypen – til at rumme LAF-bænk, stereolupper og mikroskoper, der også anvendes i virksomheder og på universiteter. Det rullende laboratorium er etableret i en specialbygget lastbil på 65 kvm bemandet med læringskonsulenter fra LIFE, som kan gennemføre undervisningen i samarbejde med klassens lærer.

Se mere om hvad LIFE er i nedenstående video:

Hvordan modtager du og booker et LIFE Kit?

Det har LIFE lavet en kort video om her.


Back To Top
X
X