skip to Main Content

Skoletjenestens Årshjul

Her kan du se (og downloade) Skoletjenestens årshjul, samt danne dig et overblik over kommende arrangementer.

Årshjul 2020 / 2021


KOMMENDE ARRANGEMENTER

Den Grønne Rygrad – webinar

 • Hvem: Den Grønne Rygrad
 • Hvor: Online
 • Hvornår: d. 27/1-2021, kl. 15-16
 • Pris: Gratis

Få inspiration til, hvordan man kan styrke sammenhængen mellem bæredygtighedsundervisningen på skolen og i de eksterne læringsmiljøer.
Der deles erfaringer og tips fra lærere, som har arbejdet med henholdsvis CONCITO´s Klimaambassade og Haver til Mavers forløb. Derudover vil lektor og ph.d. Trine Elisabeth Hyllested fra læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole give sit bud på, hvad det er vigtigt at være opmærksom på, når man skal sikre sammenhæng mellem de eksterne læringsmiljøer og undervisningen på skolen.

Program

 • Kort intro til Den Grønne Rygrads arbejde med at styrke den praksisnære STEM-undervisning med udgangspunkt i bæredygtighed
 • Det gode samarbejde mellem skole og en åben skole-aktør: Samtale mellem Else Støvring, STEM-lærer i udskolingen på Lindehøjskolen i Herlev, og Stefan Bruse thor Straten om hvordan Else har arbejdet med at integrere Klimaambassadens aktivteter i sin undervisning
 • Haver til Maver deler erfaringer om samarbejde med lærere i deres skolehaveforløb
 • Roller, rammer og forventninger – lærerne og de eksterne læringsmiljøer; opsamling ved Trine Hylleste

Tilmeld dig via nedenstående link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwoJKYfMG54BoEeHODmTtwoQ1UkCTAdcUpOmKmBWuT9kSlXQ/viewform


Netværksdag om teknologiforståelse – online

 • Hvem: CFU, netværk om teknologiforståelse
 • Hvor: Online
 • Hvornår: 2. dec. 2020, kl. 12-16
 • Pris: Gratis

Hør om:

 • Oplæg til teknologiforståelse og faglighed
 • Teknologiforståelse i skolen og hvad det indebær
 • Oplæg fra Undervisningsministeriet og fagpersoner
 • Hvilke muligheder er der for at igangsætte initiativer om teknologiforståelse
 • Workshops (17 forskellige at vælge imellem, herunder 11 naturfagsorienteret)

Se mere på: https://phabsalon.dk/index.php?id=13797


Workshop om dataetik, digitalt selvforsvar og dataforståelse i grundskolen – online

 • Hvem: CFU, netværk om teknologiforståelse
 • Hvor: Online
 • Hvornår: 8. dec. 2020, kl. 13-16
 • Pris: Gratis

I dag har de fleste et omfattende online liv. Vi bruger kommercielle, sociale teknologier, vi interagerer, og vi udveksler viden og data – men hvordan tager vi vare på os selv? Privatliv og datakontrol kan let virke fjernt og ligegyldigt for mange børn, for de har – som mange voksne – accepteret, at prisen for at bruge internettet er, at vi ofte afgiver private oplysninger. Dataforståelse er komplekst, men vigtigt, og vi er nødt til at forstå, hvad data er, og hvordan det det kan bruges og misbruges. Elever skal lære at være offentlige mennesker, og de skal kunne navigere i forhold til relevante målgrupper og vurdere bagvedliggende agendaer og adfærdsstyrende mekanismer i online tjenester.

Workshoppen vil ruste dig til at gå i gang med undervisning af mellemtrins- og udskolingselever i at forstå, hvilken enorm rolle data spiller i vores samfund i dag og agere derefter. Du vil få øvelser, dilemmaspil, videoer og værktøjer med, som du kan bruge selv, og som du kan videreformidle til elever, forældre og kolleger.

Se mere på: https://www.trippus.se/web/registration/Registration.aspx?view=registration&idcategory=AB0ILBCqboGnC80uuQpygiQovjaZL_cPyLN3rEm75k5D-wsU8aC-ifYEMCcJn3a1qLY8ti9lZcfk&ln=dk


“Ledelse der løfter naturfagsundervisningen” – online

 • Hvem: Astra
 • Hvor: Online
 • Hvornår: 3., 5. og 10. nov. 2020 (deltagelse på én af de tre datoer)
 • Tilmeldingsfrist: 29. okt. 2020
 • Pris: Gratis

Det får du ud af at deltage:

 • Første udkast til din skoles naturfagshandleplan
 • Fælles sprog og vidensgrundlag om naturfag
 • Inspiration til pædagogisk ledelse af naturfagsområdet

Update: Astra har omlagt programmet til online-arrangementer. Det betyder, at alle tilmeldte stadig kan deltage og få det samme udbytte af dagene. Rent praktisk bliver det sådan, at dagene indledes med et online fælles møde med oplæg om bl.a. de nationale udfordringer på naturfagsområdet og om arbejdet med at forene de nationale, kommunale og lokale perspektiver inden for naturfagsområdet. Herefter bliver der arbejdstid, hvor deltagerne sidder lokalt (skoleledelse og naturfagsvejleder sammen) og bliver faciliteret igennem at udfylde den lokale naturfagshandleplan. Den sidste del af dagen byder på en sparringssession, hvor alle deltagere får feedback på deres lokale handleplaner, og et oplæg om erfaringer fra andre skoler med brug af lokale handleplaner som omdrejningspunkt for et strategisk naturfagsløft. Pga. omlægningen til online-møder bortfalder deltagerbetalingen, og det bliver gratis at deltage.

Se mere på: https://astra.dk/begivenhed/ledelse-loefter-naturfagsundervisningen-2020-Roskilde


“Vores natur kalder” – online seminar

 • Hvem: Krible & Krable
 • Hvor: Online
 • Hvornår: 3 nov. 2020, kl. 9:00 – 15:00
 • Pris: Gratis

Få nyeste viden og inspiration om børn og unge, natur og friluftsliv.

Hør om:

 • Den nyeste viden om børn og unge, natur og friluftsliv
 • Corona som en mulig game changer for børn og unge i naturen
 • Bæredygtighed i børnehøjde
 • Nature Connectedness
 • Udeskole og friluftsliv i skoler
 • Mikroforskere i naturen
 • Og meget andet….

Se mere på: https://voresnaturkalder.dk/online-seminar


Back To Top
X
X