skip to Main Content

Pinch analyse på Danmarks største olieraffinaderi

Forslag til projekt: Lav en pinch analyse for på Danmarks største olieraffinaderi, Statoil Refining Denmark i Kalundborg.

Projektets formål
Formålet med projektet er, at kortlægge hvor der kan optimeres på varmeintegrationen og derved spares energi.

Aktiviteter der skal gennemføres
Der skal laves masse- og varmebalance balance for den eksisterende drift af varmevekslerne i crudeforvarmningen i blok 1 ud fra aktuelle procesdata og simuleringer i Pro II og evt. Unisim. Blok 1 er Raffinaderiets ældste del og består primært af crude- og vacuumdestillation. Proces-data hentes primært fra Raffinaderiets onlineprocesdatabase, men kan også suppleres med målinger i anlægget, hvis nødvendigt. Masse- og varmebalancen skal benyttes som basis for selve Pinch analysen, der udføres med Unisim ExchangerNet programmet. Det skal kortlægges, hvor varmeintegrationen ikke er optimal. Der skal laves forslag til potentielle modifikationer, der kan forbedre forvarmning og mindske gasforbrug i ovnene eller øge dampproduktionen. Arbejdet skal laves i samarbejde med raffinaderiets procesingeniører og hvis relevant også personale fra afdelinger.

Statoil Refining Denmark
Statoil Refining Denmark A/S i Kalundborg, er Danmarks største olieraffinaderi. Det har en kapacitet på cirka 5,5 million tons/år, og har cirka 330 ansatte. Virksomheden er ejet af den norske Statoil koncern, som opererer i 35 lande, og har cirka 21.000 medarbejdere på ver-densplan.

Statoil Refining Denmark A/S er stedet, hvor du er med til at tage beslutninger, men også med til at føre beslutningerne ud i livet. I det hele taget er dagligdagen præget af, at alle medar-bejdere er tæt på processerne, som gør os til en inspirerende og effektiv industrivirksomhed.

Vi har en uformel arbejdskultur, hvor alle arbejder tæt sammen med fokus på at løse opgaver-ne. Vi er godt i gang med at indføre Lean, så forandringer og forbedringer er en naturlig del af hverdagen.

Læs mere: https://www.statoil.com/en/where-we-are/denmark.html

Projektperiode og ansøgningsfrist
Kontakt os hurtigst muligt hvis du er interesseret i projektet. Vi screener henvendelser løbende.

Kontakt
Statoil Refining Denmark A/S
Melbyvej 10, 4400 Kalundborg
Danmark

Maria Bjerregaard, Leader Operation & Maintenance, PM TPO KAL PRTS.
Email: mpe@statoil.com
Mobile: +45 24466422
Telephone: +45 59572753

Back To Top
X