skip to Main Content

Diplomingeniør praktik/afgangsprojekt i energisektoren: Undersøgelse af om ny teknologi (pumper, motorer og frekvensdrev) kan spare energi

Vil du gerne arbejde med analyse og beregning af hvorvidt ny teknologi indenfor pumper, motorer og frekvensdrev kan optimere processer og spare energi?

Du kan også få mulighed for at arbejde med nyeste teknologi ved overvågning og kontrol af 88 km dobbelt rørledning, samt at kigge på miljøbetragtninger.

Vi tilbyder lønnet praktik

Mere information om dine opgaver

  • Processen består i pumpning af olie og benzin produkter fra Kalundborg til Hedehusene, igennem 88 km dobbelt rørledning. Derimellem oplagres bestemte mængde af disse produkter på lagre undervejs.
  • Der pumpes kontinuerligt store mængder produkt med et relativt højt afgangstryk fra lageret i Ubberup.
  • Pumper og Installationsprincipper er dog mindst 40 år gammelt, og der er derfor et vist energitab i pumpeprocessen.

Du skal undersøge hvorvidt ny teknologi indenfor pumper, motorer og frekvensdrev kan optimere vores proces og spare energi. Udover det pumpetekniske, kan din opgave også krydres med miljøbetragtninger, og betragtninger omkring overvågning og kontrol.

Hvis du kan levere gode resultater, kan disse indgå i vores planlagte fornyelse af teknologien.

Om Danske Olieberedskabslagre (FDO)

Danske Olieberedskabslagre (FDO) sikrer olieforsyningssikkerheden i Danmark. Vi driver tankanlæg og rørledninger, så danske forbrugere, virksomheder og offentlige myndigheder er sikret olie og benzin. FDO har olie, diesel og benzin på lager til mindst 57 dages forbrug. Sammen med olieselskabernes lagre betyder det, at Danmark lever op til sine internationale forpligtelser om, at have lagre til mindst 81 dages forbrug.

Læs mere: https://www.fdo.dk/

Vi er en lille organisation, med hovedsæde på landet (i Hvalsø, mellem Roskilde og Holbæk).

Praktikperiode og ansøgningsfrist

Praktikperioden er i forårssemesteret 2019. Start f.eks. i januar eller februar, men vi aftaler i fælleskab perioden. Vi screener løbende henvendelser, så kontakt os hurtigst muligt. Senest 1. december 2018.

Kontaktoplysninger

Spørgsmål og ansøgning sendes til:

Ivan Christensen, Driftsmester Sjælland og Bornholm, Tlf. 4026 0053, ic@fdo.dk

Back To Top
X
X