skip to Main Content

Beregning af lysbue energi i eltavler på Danmarks største olieraffinaderi

Forslag til projekt: Lav en gennemgang og beregninger af lysbueenergier på Danmarks største olieraffinaderi, Statoil Refining Denmark i Kalundborg.

Projektets formål
Formålet med projektet er, at kortlægge hvor stor risiko der er er forbundet med operation og vedligehold af hovedtavler I raffinaderiet 16 transformerstationer.

Aktiviteter der skal gennemføres
Der skal laves forslag til potentielle forbedringer, der kan øge personsikkerheden, for
udførende personel som arbejder på raffnaderiets el-anlæg. Standarderne EN50110 og IE-EE1584 “Arc Flash Hazard” kapitel 4 skal anvendes som grundlag for kalkulationer, sammen med system data på raffinaderiets hovedtavler. Kortlægningen skal danne grundlag for en mo-difikation som eksempelvis kan indeholde krav til værneudstyr, ændring af relæsettings, ud-skiftning af relæer, skift af tavler etc. Arbejdet skal laves i samarbejde med raffinaderiets elektroingeniører og hvis relevant også personale fra afdelinger.

Statoil Refining Denmark
Statoil Refining Denmark A/S i Kalundborg, er Danmarks største olieraffinaderi. Det har en kapacitet på cirka 5,5 million tons/år, og har cirka 330 ansatte. Virksomheden er ejet af den norske Statoil koncern, som opererer i 35 lande, og har cirka 21.000 medarbejdere på ver-densplan.

Statoil Refining Denmark A/S er stedet, hvor du er med til at tage beslutninger, men også med til at føre beslutningerne ud i livet. I det hele taget er dagligdagen præget af, at alle medar-bejdere er tæt på processerne, som gør os til en inspirerende og effektiv industrivirksomhed.

Vi har en uformel arbejdskultur, hvor alle arbejder tæt sammen med fokus på at løse opgaver-ne. Vi er godt i gang med at indføre Lean, så forandringer og forbedringer er en naturlig del af hverdagen.

Læs mere: https://www.statoil.com/en/where-we-are/denmark.html

Projektperiode og ansøgningsfrist
Kontakt os hurtigst muligt hvis du er interesseret i projektet. Vi screener henvendelser løbende.

Kontakt
Statoil Refining Denmark A/S
Melbyvej 10, 4400 Kalundborg
Danmark

Steffen Pedersen, Leader Operation & Maintenance, PM TPO KAL EA.
Email: d01sp@statoil.com
Mobile: +45 21702747
Telephone: +45 59574552

Back To Top
X